ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียดโครงการ  l  กำหนดการ  l   ใบสมัคร 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ ไคโตซาน และลูกแป้งปุ๋ยชีวภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น และ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุทัยธานี Read more...

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน บูรณาการร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ ดร.หฤษฏ์ นิ่มรักษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน Read more...

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในหัวข้อ “การผลิตลูกแป้งจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตรและการประยุกต์ใช้” ณ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี Read more...

020720

Your IP: 44.200.175.255
2022-08-14
Visitors Counter

Research and Academic Service Center (RASC), Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108384 E-mail: atchaneey@ru.ac.th

CC BY-NC-SA 4.0